موسس  شرکت Projectmanagers PM جناب آقای مهندس تیم بووش  (Tim Busch)عضو جامعه مدیران پروژه موسسه IPMA  ( به شماره شناسه 1687) از سال 1377 شمسی در زمینه مدیریت پروژه فعال است. او پس از پایان تحصیلات خود در شاخه ی مهندسی انرژی و مهندسی پروسه برای هشت سال در سمت های برنامه ریزی ، مدیرت کارگاه ساخت و خرید فعالیت نمود تا زمانی که اولین پروژه خود را برای شرکت OMV  مدیریت کرد.او همچنین مسئول پروژه های  Onshore و Offshore بوده و در زمینه پتروشیمی ، ساخت خطوط لوله و صنعت داروسازی فعالیت نموده.

چهار چوب مدیریت پروژه خبره با در نظر گرفتن چرخه عمر پروژه موضوع تغییرات گوناگونی دارد. کلید موفقیت در اجرای اقتصادی یک پروژه نهفته در برنامه ریزی و پروسه بررسی پیشنهادات است. همواره برای شرکتهای در ابعاد کوچک و متوسط که در تلاش هستند تا بر روی  توانایی های مرکزی خود تمرکز کنند، دسترسی به نیروهای کار آزموده در زمینه مدیریت پروژه چالش بر انگیز است.

هدف از تاسیس Projectmanagers PM بهینه سازی هزینه های کارفرمایانمان و در همین راستا، منحصرا در زمینه برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرای پروژه ها بوده است.

تیم بووش مدیرت پروژه را یک واحد تخصصی مستقل می داند  و زمانی آن را در نقش مدیریت پروژه به صورت یک شرکت میبیند که:

در طول پروژه ، مدیریت پروژه برای هر محموله یا عملکرد پروژه ، برای هر فرد فعال در پروژه ، برای هزینه ها ، زمانبندی و کیفیت دستاوردهای پروژه مسئول باشد.

نقش مدیران پروژه با رهبر ارکستر قابل قیاس است:

مدیران پروژه از صحت یکایک عملکرد های منابع پروژ سرعت پیشرفت، شدت ، ضرب آهنگ و مدت زمان صرف شده و پایان عملکرد هر عضو تیم در زمانهای مشخص اطمینان حاصل می کنند. آنان به عنوان مدیران و راهبران تیم خود وظیفه دارند تا ارتباط سازنده ، احترام متقابل و همچنین همگرایی را در تیمی که اطلاعات پروژه را با هم مبادله و با هم همکاری می کنند به وجود آورند.

برای به تصویر کشیدن نقش مدیر (راهبر) پروژه میبا یست راهبر پروژه رونده پروژه ( پروسه پروژه ، فاز های پروژه و حوزه های دانش) و همچنین نقش یکایک اعضای تیمش را به واسطه تاثیر گذاریشان بشناسد. او می داند باید کدام شرایط و قیود ملاحظه گردد تا هر یک از اعضای پروژه اش نقششان را به صورت بهینه ایفا کنند و هزینه و برنامه ریزی بسته های کاریش به صورت موءثر به مرحله اجرا درآید.

راهبر پروژه وابستگی های متقابل و چرخدنده وار تمام حوزهای تخصصی را میشناسد و کنترل فرآیند ها هر یک از منابع بر مبنای وزن زمانی بهینه در زمان جا به جایی فاز بندی منابع با توجه به محدودیتها را به دست دارد  و پروژه را در صورت امکان پروژه را در راستای برنامه ریزی شده و هزینه ها پیش بینی شده به کارفرما تحویل دهد.

مطمئنا همانطور که راهبر پروژه یکایک نقش ها باید بشناسد ، بهتر است که خود او در جایگاه مشخصی در نقش ایفا نکند. یک راهبر پروژه که همزمان به عنوان هدایتگر مهندسان یا مدیر خرید قادر به فعالیت هست، این خطر را در پیش دارد که به عنوان یک نقش حاشیه ایی به فعالیت بپردازد و از نگاه کلی به تمام فرآیند پروژه غفلت کند.

Projectmanagers PM خود را متمرکز بر فرآیند پروژه  و حوزهای دانش مورد نیاز برای مدیرت پروژه است تا رشد ِ موضوعات پروژه در هر فاز تا مرحله بعد را با امنیت کامل به اجرا در آورد و بدین وسیله برای کارفرما امکان قابل اعتمادی را فراهم کند تا سود و زیان را ارزیابی نماید.

شرط مهم برای یک پروژه موفقیت آمیز، پذیرش و حمایت از مجریان پروژه است. Projectmanagers PM با همکاری کارفرما و تمام سهامداران مرتبط این مجریان را آنالیز و مشخص مینماید. توجه ویژه ی ما بر تضمین تعامل هر دو سوی تعاملگر پروژه ( مجریان و کارفرمایان) در یک قالب پایه ایی بهینه برای موفقیت کاری پروژه و به سرانجام رساندن پروژه شما  در قالب یک فرآیند اقتصادی قرار دارد. در مقام رابط تلاش ما بر این است تا زیان های فرساینده ناشی از تصمیمات و پیاده سازی رقابتی را به حداقل برسانیم و یک فرآیند اقتصادی ایمن را پیاده سازی نماییم.